12345678910

Công ty Điện tử Foster Nhật Bản tại Đà Nẵng

Cập nhật: 19/01/2015 10:28 - Lượt xem: 736

Công ty Điện tử Foster Nhật Bản tại Đà Nẵng - Chi nhánh Quảng Ngãi” tại KCN Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Cung cấp & lắp đặt: “Cửa đi lề kẹp kính, Cửa sổ lùa, Cửa đi mở - hệ 1000”. Giá trị Hợp đồng một khu Nhà máy là: 155.650.000đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi lăm triệu, sáu trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).
Công ty Khánh đạt đã thi công lắp đặt Cửa đi lề kẹp kính, Cửa sổ lùa, Cửa đi mở - hệ 1000 tại Quảng Ngãi

Tin mới: