12345678910

Công ty Cổ phần Thiên Ấn HOLDING

Cập nhật: 19/01/2015 10:35 - Lượt xem: 732

Công ty Cổ phần Thiên Ấn HOLDING - Chủ đầu tư “Khu Đô thị An Phú Sinh”, tổng số Căn nhà là: 60 Căn nhà nằm ở đường Đinh Tiên Hoàng, tổ 14, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Cung cấp & lắp đặt: Cầu thang kính - Tay vịn gỗ, Buồng tắm kính, Kính áp bếp cho Căn nhà số 1 thuộc dãy nhà phố 1. Giá trị Hợp đồng cho một Căn nhà là: 43.865.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi ba triệu, tám trăm sáu mươi lăm nghìn đồng chẵn).
lắp đặt cầu thang kính, buồn tắm kính, tay vịn cầu thang tại Quảng Ngãi

Tin mới: