12345678910

Công trình: Trụ sở Công ty TNHH Thương mại Vận tải Xăng dầu Vạn Lợi tại Thị trấn Châu Ổ

Cập nhật: 19/01/2015 10:19 - Lượt xem: 917

Công trình: Trụ sở Công ty TNHH Thương mại Vận tải Xăng dầu Vạn Lợi tại Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Khánh Đạt đã thi công lắp đặt cửa kính, kính cường lực tại  Công ty TNHH Thương mại Vận tải Xăng dầu Vạn Lợi tại Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi với giá trị hợp đồng trọn gói: 308.859.600đồng (Bằng chữ: Ba trăm lẻ tám triệu, tám trăm năm mươi chín nghìn, sáu trăm đồng).
thi công lắp đặt cửa kính, kính cường lực tại huyện bỉm sơn tỉnh quảng ngãi